Varsling og melding av fare- og ulykkessituasjonar

Registrer deg for å få tilsendt lenke til skjemaet

 *

 *

Eg aksepterer at e-postadressa mi vert lagra hos Petroleumstilsynet for utsending av lenke til skjemaet.

Skjemaet vil vere tilgjengeleg for utfylling i 24 timar.